ТАСЗӨВЛӨЛ

ОгнооНэр
342022-11-10И. Замэндийг Татварын хэлтсийн хуулийн асуудал хариуцсан улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
332022-11-10Б.Ууганбатыг Луус сумын татварын улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
322022-11-10Х.Дашнямыг аймгийн ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
312022-11-10Б.Энхжаргалыг Адаацаг сумын татварын улсын байцаагчид нэр дэвшүүлэх тухай
302022-11-10Г.Энхтайваныг аймгийн ЗДТг-ын СТСХ-ийн даргад нэр дэвшүүлэх тухай
292022-11-10Л.Баярсайханыг аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн даргад нэр дэвшүүлэх тухай
282022-11-10Төрийн захиргааны удирдах болон гүйцэтгэх албан тулааны сонгон шалгаруулат явуулах комисс томилох тухай
272022-11-10Ерөнхий шалгалт зохион байгуулах комисс томилох тухай
052022-04-29А.Эрдэнэчимэгийг ГБХЗХГ-ийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
222022-04-29Д.Эрдэнэцэцэгийг Сайнцагаан сумын МЭТ-ийн тархвар зүйчид нэр дэвшүүлэх тухай
162022-04-29Т.Эрдэнэзаяаг Луус сумын ЗДТг-ын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
182022-04-29Г.Энхдэлгэрийг Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
142022-04-29С.Цэрэнрагчааг Дэрэн сумын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
262022-04-29Ц.Саранчимэгийг МЭГ-ын Сайхан-Овоо сумын МЭТ-ийн улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
062022-04-29Б.Түвшин-Эрдэнийг Сайнцагаан сумын Цэгцбилэг сургуулийн захирлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
172022-04-29Т.Төрбатыг Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн Салбар сан хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
032022-04-29Э.Сувдмааг ХХҮГ-ын Говь-Угтаал сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
202022-04-29Ц.Сосорбурамыг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн сайн дурын даатгалын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
072022-04-29Т.Саранчимэгийг МХГ-ын Төрийн захиргаа, эрсдлийн удирдлагын хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
122022-04-29Т.Өлзий-Оршихыг Гурвансайхан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай