Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Төсвийн гүйцэтгэл