Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Холбоо барих

Хараат, 1 дүгээр баг, Цагаандэлгэр сум, Дундговь аймаг, 48030, Утас:(976) 80455453, Цахим шуудан: tsagaandelger.ebs1940@gmail.com Цахим хуудас: www.dundgovi.gov.mn