Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ