Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

эм эргэлтийн шилэн данс

Ерөнхий боловсролын сургуулийн шилэн данс

Засаг даргын тамгын газрын шилэн данс

ИТХ-ын шилэн данс

соёлын төвийн шилэн данс

хүүхдийн цэцэрлэгийн шилэн данс

ЭМ ЭРГЭЛТИЙН САНГИЙН ШИЛЭН ДАНС